Romania Hypermarche Sos. Dudesti-Pantelimon 73-75 - București
0374 369 400